สถิติจำนวนนักเรียน

913
ระดับชั้น ห้อง ชาย หญิง รวม หมายเหตุ
มัธยมศึกษาปีที่ 1ม.1/1
(ห้องเรียนเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
152540
มัธยมศึกษาปีที่ 1ม.1/2231740
มัธยมศึกษาปีที่ 1ม.1/3211839
มัธยมศึกษาปีที่ 1ม.1/4221739
มัธยมศึกษาปีที่ 1ม.1/5241640
มัธยมศึกษาปีที่ 1ม.1/6241640
มัธยมศึกษาปีที่ 1ม.1/7
(ห้องเรียนภาษาอังกฤษ)
82240
รวม278
มัธยมศึกษาปีที่ 2ม.2/1
(ห้องเรียนเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
162440
มัธยมศึกษาปีที่ 2ม.2/2162137
มัธยมศึกษาปีที่ 2ม.2/3191736
มัธยมศึกษาปีที่ 2ม.2/4181937
มัธยมศึกษาปีที่ 2ม.2/5181937
มัธยมศึกษาปีที่ 2ม.2/6181836
มัธยมศึกษาปีที่ 2ม.2/7
(ห้องเรียนภาษาอังกฤษ)
141630
รวม253
มัธยมศึกษาปีที่ 3ม.3/1
(ห้องเรียนเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
122436
มัธยมศึกษาปีที่ 3ม.3/2172037
มัธยมศึกษาปีที่ 3ม.3/3181836
มัธยมศึกษาปีที่ 3ม.3/4172037
มัธยมศึกษาปีที่ 3ม.3/5201838
มัธยมศึกษาปีที่ 3ม.3/6201838
มัธยมศึกษาปีที่ 3ม.3/7
(ห้องเรียนภาษาอังกฤษ)
112334
รวม256
มัธยมศึกษาปีที่ 4ม.4/1
(ห้องเรียนเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
820
มัธยมศึกษาปีที่ 4ม.4/2
(แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
112940
มัธยมศึกษาปีที่ 4ม.4/3
(แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
103040
มัธยมศึกษาปีที่ 4ม.4/4
(แผนการเรียนศิลป์-ภาษาอังกฤษ)
161935
มัธยมศึกษาปีที่ 4ม.4/5
(แผนการเรียนภาษาไทย-สังคม)
161733
มัธยมศึกษาปีที่ 4ม.4/6
(แผนการเรียนศิลป์การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่)
182139
มัธยมศึกษาปีที่ 4ม.4/7
(แผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน)
21820
รวม227
มัธยมศึกษาปีที่ 5ม.5/1
(ห้องเรียนเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
91221
มัธยมศึกษาปีที่ 5ม.5/2
(แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
122234
มัธยมศึกษาปีที่ 5ม.5/3
(แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
103040
มัธยมศึกษาปีที่ 5ม.5/4
(แผนการเรียนศิลป์-ภาษาอังกฤษ)
52732
มัธยมศึกษาปีที่ 5ม.5/5
(แผนการเรียนภาษาไทย-สังคม + แผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน)
101626
มัธยมศึกษาปีที่ 5ม.5/6
(แผนการเรียนศิลป์การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่)
211940
รวม193
มัธยมศึกษาปีที่ 6ม.6/1
(ห้องเรียนเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
4
มัธยมศึกษาปีที่ 6ม.6/2
(แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
102636
มัธยมศึกษาปีที่ 6ม.6/3
(แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
112435
มัธยมศึกษาปีที่ 6ม.6/4
(แผนการเรียนศิลป์-ภาษาอังกฤษ)
142135
มัธยมศึกษาปีที่ 6ม.6/5
(แผนการเรียนภาษาไทย-สังคม)
31316
มัธยมศึกษาปีที่ 6ม.6/6
(แผนการเรียนศิลป์การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่)
161430
รวม165


ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2566 :: 17.00 น.