ข่าวสาร/กิจกรรม

การสัมมนา เรื่อง "การปฐมพยาบาลผู้ประสบภัยพิบัติเบื้องต้น" โดย คณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติและสาธารณภัย สภาผู้แทนราษฎร

13 มิถุนายน 2567 :: By งานประชาสัมพันธ์


วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเถินวิทยา เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง "การปฐมพยาบาลผู้ประสบภัยพิบัติเบื้องต้น" โดย คณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติและสาธารณภัย สภาผู้แทนราษฎร ณ หอประชุมรัตนปัญโญ โรงเรียนเถินวิทยา ในการนี้มี นางสาวรภัสสรณ์ นิยะโมสถ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา

รายละเอียดเพิ่มเติม -คลิกที่นี่-