ข่าวสาร/กิจกรรม

ขบวน "เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567"

10 มิถุนายน 2567 :: By งานประชาสัมพันธ์


วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเถินวิทยา ร่วมเดินขบวน "เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567" โดยเคลื่อนขบวนจากหอประชุมวิริยะลังการ โรงเรียนเถินวิทยา ไปยังวัดถ้ำน้ำบ่อแก้ว อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ในการนี้ นายสมศักดิ์ วัชรธาดาพงศ์ นายอำเภอเถิน เป็นผู้เชิญธงตราสัญลักษณ์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคลากรร่วมเดินขบวน

รายละเอียดเพิ่มเติม -คลิกที่นี่-