ข่าวสาร/กิจกรรม

การประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมโครงการสภานักเรียน ภายใต้กิจกรรมเสริมสร้างสำนึกพลเมืองสู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2567

6 มิถุนายน 2567 :: By งานประชาสัมพันธ์


วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 นายรณชัย ปินใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเถินวิทยา พร้อมด้วย คณะครู นักเรียนงานสภานักเรียนโรงเรียนเถินวิทยา ร่วมประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมโครงการสภานักเรียน ภายใต้กิจกรรมเสริมสร้างสำนึกพลเมืองสู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2567 โดยในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมาน ฟูแสง ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางสาววิไลวรรณ กลิ่นถาวร กรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมและให้ข้อเสนอในการดำเนินโครงการดังกล่าว

รายละเอียดเพิ่มเติม -คลิกที่นี่-