ข่าวสาร/กิจกรรม

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและทักษะการใช้ประโยชน์จากข้อมูล ผ่านระบบสารสนเทศระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (OBEC CARE)

4 เมษายน 2567 :: By งานประชาสัมพันธ์


วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา พร้อมด้วยคณะครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว) โรงเรียนเรียนเถินวิทยา เข้าร่วม "กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและทักษะการใช้ประโยชน์จากข้อมูล ผ่านระบบสารสนเทศระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (OBEC CARE)" ระดับภูมิภาค จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ณ โรงแรมเวียงลคอร ลำปาง จังหวัดลำปาง

รายละเอียดเพิ่มเติม -คลิกที่นี่-