ข่าวสาร/กิจกรรม

การมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567

31 มีนาคม 2567 :: By งานรับนักเรียน


วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567 นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา เยี่ยมชมและให้กำลังใจคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนในการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ณ หอประชุมวิริยะลังการ และห้องประชุมเถินธำรงวิชญ์ อาคาร 4 โรงเรียนเถินวิทยา

รายละเอียดเพิ่มเติม -คลิกที่นี่-