ข่าวสาร/กิจกรรม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินโครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนของจังหวัดลำปาง

29 มีนาคม 2567 :: By งานประชาสัมพันธ์


วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา พร้อมด้วยนายอุเทน เครือแปง ครูผู้ประสานงานโครงการ เป็นตัวแทนสถานศึกษาเข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนิน โครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนของจังหวัดลำปาง กิจกรรม “เสริมสร้างสำนึกพลเมืองสู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง” ประจำปี 2567 ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้าจังหวัดลำปาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1, เขต 2 และเขต 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน และโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดลำปาง 30 แห่ง ณ ห้องประชุม ชั้น 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

รายละเอียดเพิ่มเติม -คลิกที่นี่-