ข่าวสาร/กิจกรรม

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนเถินวิทยา

29 มีนาคม 2567 :: By งานประชาสัมพันธ์


วันที่ 29 มีนาคม 2567 นายพิริยพงศ์ ธัมมาพีชยา และ นายรณชัย ปินใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนเถินวิทยา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดลำปาง โดยนำเยี่ยมชมห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ห้องโป่งข่าม และ ห้องดาราศาสตร์ โรงเรียนเถินวิทยา

รายละเอียดเพิ่มเติม -คลิกที่นี่-