ข่าวสาร/กิจกรรม

รางวัลเชิดชูเกียรติ โครงการประกวดผลงานนวัตกรรม GPAS 5 Steps สำหรับเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลง Youth - Change Agents : GPAS 5 Innovations Competition 2023

12 มกราคม 2567 :: By งานประชาสัมพันธ์


นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา มอบเกียรติบัตรรางวัลแก่ครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติโครงการประกวดผลงานนวัตกรรม GPAS 5 Steps สำหรับเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลง Youth - Change Agents : GPAS 5 Innovations Competition 2023 Organized by Institute of Academic Development (IAD)

รายละเอียดเพิ่มเติม -คลิกที่นี่-