ข่าวสาร/กิจกรรม

โรงเรียนเถินวิทยา ขอแสดงความยินดีกับนางสาวภรภัทร พลับพลา เนื่องในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

15 ธันวาคม 2566 :: By งานประชาสัมพันธ์


โรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวภรภัทร พลับพลา ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานแผนงานและงบประมาณ ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนเถินวิทยา เนื่องในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง สังกัด สพม.ลำปาง ลำพูน

รายละเอียดเพิ่มเติม -คลิกที่นี่-