ข่าวสาร/กิจกรรม

โรงเรียนเถินวิทยา อแสดงความยินดี กับนายเสน่ห์ เอื้อแท้ เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี และได้รับการเลื่อนวิทยฐานะให้เป็น "รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ"

12 พฤศจิกายน 2566 :: By งานประชาสัมพันธ์


โรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ขอแสดงความยินดี กับนายเสน่ห์ เอื้อแท้ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี สังกัด สพม.ลำปาง ลำพูน และในโอกาสนี้ขอแสดงความยินดีที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะให้เป็น "รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ"

รายละเอียดเพิ่มเติม -คลิกที่นี่-