ข่าวสาร/กิจกรรม

โรงเรียนเถินวิทยา ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพิมพ์ปฏิมา ขัตติยะ และนายพิชญากูร มิ่งสุวรรณ นักเรียนโรงเรียนเถินวิทยา ที่ได้เป็นตัวแทนนักกีฬาของจังหวัดลำปาง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2567

11 ธันวาคม 2566 :: By งานประชาสัมพันธ์


โรงเรียนเถินวิทยา ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพิมพ์ปฏิมา ขัตติยะ และนายพิชญากูร มิ่งสุวรรณ นักเรียนโรงเรียนเถินวิทยา ที่ได้เป็นตัวแทนนักกีฬาของจังหวัดลำปาง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2567 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬา เขตที่ 5 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 12 ธันวาคม 2566 ในรายการแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทคู่ผสม ณ สนามเปตอง ลานอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผลการแข่งขันนักกีฬาทั้ง 2 คน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (เหรียญทองแดง) ทั้งนี้ทางครูผู้ฝึกสอนขอขอบพระคุณผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการ ฯ และคณะครูทุกท่านที่ได้ให้โอกาสและให้การสนับสนุนนักกีฬาทั้ง 2 คน ให้ได้ไปสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนเถินวิทยา และจังหวัดลำปาง









รายละเอียดเพิ่มเติม -คลิกที่นี่-