ข่าวสาร/กิจกรรม

กิจกรรมค่ายพัฒนาภาวะผู้นำสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน

8 ธันวาคม 2566 :: By งานประชาสัมพันธ์


งานสภานักเรียน โรงเรียนเถินวิทยา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาภาวะผู้นำสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน โดยมีนายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมวิริยะลังการ โรงเรียนเถินวิทยา เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ด้านวิทยากรจากทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายพีรวุทธิ์ สีตาบุตร และนางสาวภัทรมาศ ปินใจ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ นายวิฆเนศ ทองเกล็ด ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา และนางสาวสุธินี หล้าทา ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะมีภาวะความเป็นผู้นำและเป็นผู้ตามที่ดี เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียนและคณะกรรมการนักเรียนพัฒนาประชาธิปไตยในสถานศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม -คลิกที่นี่-