ข่าวสาร/กิจกรรม

โรงเรียนเถินวิทยารับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ประเภท โควตาโรงเรียนเดิม

28 พฤศจิกายน 2566 :: By ฝ่ายบริหารงานวิชาการ


โรงเรียนเถินวิทยารับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ประเภท โควตาโรงเรียนเดิม โดย สมัครผ่านระบบออนไลน์ www.reg.tws.ac.th ตั้งแต่วันที่ 4 - 8 ธันวาคม 2566 (โดยระบบจะปิดรับสมัคร วันที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 16.00 น.) เอกสารที่ใช้ในการสมัคร ได้แก่ ไฟล์ pdf รูปถ่าย หรือ สำเนา ปพ.1 แสดงเกรดเฉลี่ย 5 ภาคเรียน >> แผนการเรียนที่รับสมัคร : 1. ห้องเรียนเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 2. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 3. แผนการเรียนศิลป์ - ภาษาอังกฤษ 4. แผนการเรียนศิลป์ - ภาษาจีนธุรกิจ 5. แผนการเรียนศิลป์การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 6. แผนการเรียนภาษาไทย - สังคม

รายละเอียดเพิ่มเติม -คลิกที่นี่-