ข่าวสาร/กิจกรรม

นักเรียนห้องเรียนเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โรงเรียนเถินวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการค่ายคณิตศาสตร์ (Math Camp) ณ ห้องประชุมชมพูนุช อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

18 พฤศจิกายน 2566 :: By งานประชาสัมพันธ์


ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 นายเสน่ห์ เอื้อแท้ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเถินวิทยา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการค่ายคณิตศาสตร์ (Math Camp) โดยมีนักเรียนห้องเรียนเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ทั้งหมดจำนวน 167 คน ณ ห้องประชุมชมพูนุช อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รายละเอียดเพิ่มเติม -คลิกที่นี่-