ข่าวสาร/กิจกรรม

ระเบียบโรงเรียนเถินวิทยา ว่าด้วยการไว้ทรงผม พ.ศ. 2566 ประกาศไว้ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

13 พฤศจิกายน 2566 :: By งานประชาสัมพันธ์


ระเบียบโรงเรียนเถินวิทยา ว่าด้วยการไว้ทรงผม พ.ศ. 2566 ประกาศไว้ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม -คลิกที่นี่-