ข่าวสาร/กิจกรรม

คณะครูบุคลากรโรงเรียนเถินวิทยาร่วมกิจกรรม "องค์กรไร้พุง Kick off 90 วัน challenge yourself” อ.เถิน ปีงบฯ 2567 ประเมินครั้งที่ 1

9 พฤศจิกายน 2566 :: By งานประชาสัมพันธ์


ในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 คณะครูบุคลากรโรงเรียนเถินวิทยาร่วมกิจกรรม "องค์กรไร้พุง Kick off 90 วัน challenge yourself” อ.เถิน ปีงบฯ 2567 เป็นการประเมินครั้งที่ 1 เพื่อลดภาวะอ้วนลงพุงในกลุ่มประชากรวัยทำงาน ซึ่งภาวะอ้วนลงพุงก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆ ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคอัมพฤกษ์อัมพาต โรคมะเร็ง เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม -คลิกที่นี่-