ข่าวสาร/กิจกรรม

โรงเรียนเถินวิทยา ขอต้อนรับข้าราชการครู เนื่องในโอกาสบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย และย้ายมาปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนเถินวิทยา สังกัด สพม.ลำปาง ลำพูน ด้วยความยินดีอย่างยิ่ง

7 พฤศจิกายน 2566 :: By งานประชาสัมพันธ์


โรงเรียนเถินวิทยา ขอต้อนรับข้าราชการครู เนื่องในโอกาสย้ายมาปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนเถินวิทยา สังกัด สพม.ลำปาง ลำพูน ด้วยความยินดีอย่างยิ่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. นางจิราพักตร์ มานักฆ้อง ตำแหน่ง ครู วิทยะฐานะครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2. นายวัลลภ สมวรรณ์ ตำแหน่ง ครู วิทยะฐานะครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3. นายปิยะพงษ์ ทิหงษ์สา ตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 4. นางสาวภทรกรณ์ บุญยงค์ ตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 5. นางสาวญาดา หมื่นตาบุตร ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม -คลิกที่นี่-