ข่าวสาร/กิจกรรม

การอบรมการสร้างเว็บไซต์เก็บผลงานระบบ วPA โดยใช้ Google site

25 ตุลาคม 2566 :: By งานประชาสัมพันธ์


นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมกิจกรรมพัฒนาครู เรื่อง การสร้างเว็บไซต์เก็บผลงานระบบ วPA Google site สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนเถินวิทยา โดยมีนางสาวบุศริน เหมทานนท์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ซึ่งเป็นการอบรมฝึกปฏิบัติการสร้างห้องเรียนออนไลน์บนเว็บไซต์ การสร้างสรรค์ผลงานผ่าน canva และการสร้างเว็บไซต์เก็บผลงาน วPA จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเถินธำรงวิชญ์ โรงเรียนเถินวิทยา

รายละเอียดเพิ่มเติม -คลิกที่นี่-