ข่าวสาร/กิจกรรม

โรงเรียนเถินวิทยา ประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ, ครูชำนาญการพิเศษ พร้อมประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย และครูอัตราจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

10 ตุลาคม 2566 :: By งานประชาสัมพันธ์


โรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง นำโดยนายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งจำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ ภาษาไทย คณิศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ สุขศึกษาและพลศึกษา การงานอาชีพ และแนะแนว เข้ารับการประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ประจำปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา

รายละเอียดเพิ่มเติม -คลิกที่นี่-