ข่าวสาร/กิจกรรม

โรงเรียนเถินวิทยาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์ เพื่อถวายพระราชกุศล จากนั้นร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ฯ ทั้งนี้เป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

13 ตุลาคม 2566 :: By งานประชาสัมพันธ์


วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 โรงเรียนเถินวิทยา นำโดยนายเสน่ห์ เอื้อแท้ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นตัวแทนผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 30 รูป และร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป เพื่อถวายพระราชกุศล จากนั้นร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ฯ ทั้งนี้เป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

รายละเอียดเพิ่มเติม -คลิกที่นี่-