ข่าวสาร/กิจกรรม

โรงเรียนเถินวิทยาร่วมแสดงความยินดีกับ นางอัญชลี วงศ์ใหม่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนไชย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

9 ตุลาคม 2566 :: By งานประชาสัมพันธ์


วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.09 น. นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากร เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับ นางอัญชลี วงศ์ใหม่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนไชย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 โดยมีประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านดอนไชย ผู้นำชุมชน ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอเถิน และประธานชมรมครูอำเภอเถิน กล่าวต้อนรับและร่วมแสดงความยินดี ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านดอนไชย อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

รายละเอียดเพิ่มเติม -คลิกที่นี่-