ข่าวสาร/กิจกรรม

โรงเรียนเถินวิทยา ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรทางการศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้อำนวยการสถานศึกษา"

2 ตุลาคม 2566 :: By งานประชาสัมพันธ์


โรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรทางการศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้อำนวยการสถานศึกษา" ดังนี้ 1. นางอัญชลี วงศ์ใหม่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา ที่ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 2. นางสาวรวิรฎา สุกใส รองผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา ที่ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 3. นายเสน่ห์ เอื้อแท้ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา ที่ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน









รายละเอียดเพิ่มเติม -คลิกที่นี่-