ข่าวสาร/กิจกรรม

ผู้อำนวยการ โรงเรียนเถินวิทยา ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรรางวัลการแข่งขัน "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่ " ปีการศึกษา 2566

17 กันยายน 2566 :: By งานประชาสัมพันธ์


นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง ผู้อำนวยการ โรงเรียนเถินวิทยา ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรรางวัลการแข่งขัน "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่ " ปีการศึกษา 2566 กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาลำปาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เมื่อวันที่ 12 - 14 กันยายน 2566 ???? โดยเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 113 รายการ ได้รับรางวัลจำนวน 105 รายการ ดังนี้ ????รางวัลชนะเลิศ 58 รายการ ????รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 37 รายการ ????รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 10 รายการ และเข้าร่วมการแข่งขัน 8 รายการ

รายละเอียดเพิ่มเติม -คลิกที่นี่-