ข่าวสาร/กิจกรรม

โรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดลำปาง ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

18 กันยายน 2566 :: By งานประชาสัมพันธ์


ทีมนักกีฬาเปตอง โรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดลำปาง ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร เมื่อวันที่ 16-17 กันยายน พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งผลการแข่งขันมีดังนี้ ทีมคู่ผสม ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทีมเดี่ยวชาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีมเดี่ยวหญิง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 และทีมหญิง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 โดยทีมคู่ผสมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้เป็นตัวแทนจังหวัดลำปาง ไปแข่งขันต่อที่จังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม -คลิกที่นี่-