ข่าวสาร/กิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับครูวชิรา สุภาสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลดีเด่น ประเภทกิจกรรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน ในหัวข้อ “The imagination of the sky”

18 สิงหาคม 2566 :: By งานประชาสัมพันธ์


นางอัญชลี วงศ์ใหม่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา พร้อมคณะครูโรงเรียนเถินวิทยา ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2566 และร่วมแสดงความยินดีกับนางสาววชิรา สุภาสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลดีเด่น ประเภทกิจกรรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน ในหัวข้อ “The imagination of the sky” ณ อิมแพค เมืองทองธานี จ. นนทบุรี เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา

รายละเอียดเพิ่มเติม -คลิกที่นี่-