ข่าวสาร/กิจกรรม

นักเรียนโรงเรียนเถินวิทยา รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากผลงานในการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “การเสริมสร้างจิตสำนึกในการปกป้องและเชิดชู สถาบันพระมหากษัตริย์” และนายกิตตินันท์ นันทพิศาล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 ร่วมกล่าวสุนทรพจน์บรรยายพระคุณของแม่

11 สิงหาคม 2566 :: By งานประชาสัมพันธ์


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเถินวิทยาโดยนางสาวมยุรี เทือกตา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำนายกิตตินันท์ นันทพิศาล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 ร่วมกล่าวสุนทรพจน์บรรยายพระคุณของแม่ พร้อมทั้งนางสาวสาวิตรี บุญเชื่อม นำนักเรียนเข้ารับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากผลงานในการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “การเสริมสร้างจิตสำนึกในการปกป้องและเชิดชู สถาบันพระมหากษัตริย์” ตามโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้แก่ นางสาวฌาธิศา หมื่นพรม นางสาวณัฏฐนันทน์ สงวนศักดิ์ และนางสาวนภัสสราภรณ์ มีคติ โรงเรียนเถินวิทยา ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 ทั้งนี้ยังมีการแสดง รำถวายพระพร ของนักเรียนโรงเรียนเถินวิทยาเพื่อเป็นการเปิดงานในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 จัดโดยเทศบาลเมืองล้อมแรด ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองล้อมแรดอำเภอเถินจังหวัดลำปาง

รายละเอียดเพิ่มเติม -คลิกที่นี่-