ข่าวสาร/กิจกรรม

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

21 พฤษภาคม 2566 :: By งานประชาสัมพันธ์


นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบนโยบาย แนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน และการสร้างเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างบ้านกับโรงเรียน ซึ่งจัดขึ้น ณ หอประชุมรัตนปัญโญ โรงเรียนเถินวิทยา ในระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา

รายละเอียดเพิ่มเติม -คลิกที่นี่-