ข่าวสาร/กิจกรรม

โรงเรียนเถินวิทยา ร่วมพิธีรับมอบงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองล้อมแรด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมทั้งร่วมทำบันทึกข้อตกลงในการจัดทำโครงการ เพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค หรือฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน

11 พฤษภาคม 2566 :: By งานประชาสัมพันธ์


นางอัญชลี วงศ์ใหม่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา เป็นตัวแทนผู้บริหาร พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูและบุคลากร เข้าร่วมพิธีรับมอบงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองล้อมแรด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมทั้งร่วมทำบันทึกข้อตกลงในการจัดทำโครงการ เพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค หรือฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมเวียงสังฆเติ๋น ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

รายละเอียดเพิ่มเติม -คลิกที่นี่-