ข่าวสาร/กิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการและมอบรางวัลผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ในโครงการส่งเสริมและพัฒนางานโภชนาการ ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมส้มเกลี้ยง โรงเรียนเถินวิทยา

9 พฤษภาคม 2566 :: By งานประชาสัมพันธ์


นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา พร้อมด้วยนายเสน่ห์ เอื้อแท้ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการและมอบรางวัลผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ในโครงการส่งเสริมและพัฒนางานโภชนาการ ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมส้มเกลี้ยง โรงเรียนเถินวิทยา ในวันอังคาร ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โดยมีคณะครู บุคลากร และผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงอาหารของทางโรงเรียนเข้าร่วมการอบรม ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้ การมอบรางวัลผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในโรงเรียน การอบรมหัวข้อ “หลักการสุขาภิบาลอาหารและอันตรายที่เกิดจากสารปนเปื้อน” โดยวิทยากร นางสาวบุปผา เครือวินเสน นักโภชนาการปฏิบัติการ และนางสาวบุญธิดา ปุ้มตะมะ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลเถิน กิจกรรมปฏิบัติการแปรรูปอาหาร (ไส้อั่ว) โดยวิทยากรพิเศษ นางจันทร์เทือง สุกใส ข้าราชการบำนาญ จากนั้นผู้เข้ารับการอบรมได้ทำการทดสอบความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารหลังการฝึกอบรมตามลำดับ

รายละเอียดเพิ่มเติม -คลิกที่นี่-