ข่าวสาร/กิจกรรม

ตัวแทนคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”

31 มีนาคม 2566 :: By


คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” พระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีคุณูปการแก่สยามประเทศ และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ในวันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม -คลิกที่นี่-