ข่าวสาร/กิจกรรม

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโรงเรียนเถินวิทยา ประจำปีการศึกษา 2566 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

30 มีนาคม 2566 :: By


ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโรงเรียนเถินวิทยา ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังแนบ ขอให้นักเรียนเตรียมเอกสารประกอบการมอบตัว มายื่นให้คณะกรรมการรับมอบตัวตามรายละเอียดตามประกาศ มอบตัววันเสาร์ที่ 1 เมษายน 66 ณ หอประชุมรัตนปัญโญ โรงเรียนเถินวิทยา ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ตรวจสอบรายชื่อที่ https://www.facebook.com/photo/?fbid=715670460355839&set=pcb.715684157021136

รายละเอียดเพิ่มเติม -คลิกที่นี่-