ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

Responsive image

ที่ วัน เดือน ปี หัวข้อ/เรื่อง อ่าน
1 2 ตุลาคม 2566 โรงเรียนเถินวิทยา ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรทางการศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้อำนวยการสถานศึกษา"
2 17 กันยายน 2566 โครงการอบรมขยายผลหลักสูตรการจัดการความรู้ด้านการเงินสำหรับเด็ก (Cha Ching)
3 27 สิงหาคม 2566 โครงการอบรมเพื่อขยายผลการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูด้านการออกแบบบทเรียนด้วย Digital Platform
4 17 กันยายน 2566 ผู้อำนวยการ โรงเรียนเถินวิทยา ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรรางวัลการแข่งขัน "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่ " ปีการศึกษา 2566
5 18 กันยายน 2566 โรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดลำปาง ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
6 16 กันยายน 2566 โรงเรียนเถินวิทยา รับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา
7 7 กันยายน 2566 กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ “TWS OPEN HOUSE 60 ปี โรงเรียนเถินวิทยา
8 4 กันยายน 2566 ระกาศ "รายชื่อผู้สมัคร" เข้าร่วมการแข่งขันทักษะกิจกรรมงานเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนเถินวิทยา วันที่ 7 กันยายน 2566
9 4 กันยายน 2566 แผนผังการจัดงานเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนเถินวิทยา วันที่ 7 กันยายน 2566
10 28 สิงหาคม 2566 มอบปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน(ทุนเสมอภาค)และกลุ่มยากจนพิเศษที่ผ่านการคัดกรองตามข้อมูลในระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน CCT
11 18 สิงหาคม 2566 ขอแสดงความยินดีกับครูวชิรา สุภาสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลดีเด่น ประเภทกิจกรรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน ในหัวข้อ “The imagination of the sky”
12 22 สิงหาคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานโรงอาหาร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
13 21 สิงหาคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
14 17 สิงหาคม 2566 ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษาโรงเรียนเถินวิทยา จำนวน 9 คน เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2563 และประจำปี 2564
15 16 สิงหาคม 2566 โรงเรียนเถินวิทยาจัดกิจกรรมการอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ปีการศึกษา 2566
16 12 สิงหาคม 2566 โรงเรียนเถินวิทยา เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566
17 12 สิงหาคม 2566 ขอแสดงความยินดีกับทีมนักกีฬาเปตอง ถว. ได้เป็นตัวแทนจังหวัดลำปาง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 5 "แม่ฮ่องสอนเกมส์"
18 12 สิงหาคม 2566 ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมและแข่งขันทักษะทางวิชาการ เนื่องในงานเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนเถินวิทยา ปีการศึกษา 2566
19 12 สิงหาคม 2566 ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมและแข่งขันทักษะทางวิชาการ เนื่องในงานเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนเถินวิทยา ปีการศึกษา 2566
20 12 สิงหาคม 2566 ประกาศโรงเรียนเถินวิทยา เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy Policy) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562