ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

Responsive image

ที่ วัน เดือน ปี หัวข้อ/เรื่อง อ่าน
1 13 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนเถินวิทยา คณะครูและบุคลากร พร้อมด้วยตัวแทนนักเรียน รับมอบหนังสือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตลอดจนหนังสือวารสารกองทัพไทย และหนังสืออื่น ๆ จากสำนักคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
2 9 พฤศจิกายน 2566 คณะครูบุคลากรโรงเรียนเถินวิทยาร่วมกิจกรรม "องค์กรไร้พุง Kick off 90 วัน challenge yourself” อ.เถิน ปีงบฯ 2567 ประเมินครั้งที่ 1
3 7 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนเถินวิทยา ขอต้อนรับข้าราชการครู เนื่องในโอกาสบรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย และย้ายมาปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนเถินวิทยา สังกัด สพม.ลำปาง ลำพูน ด้วยความยินดีอย่างยิ่ง
4 15 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนเถินวิทยา ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 เวลา 8.00 - 16.30 น. ณ หอประชุมรัตนปัญโญ โรงเรียนเถินวิทยา
5 27 ตุลาคม 2566 ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32 กระทำพิธีปิด การฝึก - ศึกษา ภาคปกติ นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 - 3 ศูนย์ฝึกย่อยอำเภอเถิน ประจำปีการศึกษา 2566
6 25 ตุลาคม 2566 การอบรมการสร้างเว็บไซต์เก็บผลงานระบบ วPA โดยใช้ Google site
7 25 ตุลาคม 2566 ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 2/2566 วันที่ 30 ตุลาคม 2566
8 23 ตุลาคม 2566 โรงเรียนเถินวิทยา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566
9 17 ตุลาคม 2566 พิธีเปิดการฝึก - ศึกษา นักศึกษาวิชาทหาร ของศูนย์ฝึกย่อยนักศึกษาวิชาทหาร อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2566
10 10 ตุลาคม 2566 โรงเรียนเถินวิทยา ประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ, ครูชำนาญการพิเศษ พร้อมประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย และครูอัตราจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
11 13 ตุลาคม 2566 โรงเรียนเถินวิทยาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์ เพื่อถวายพระราชกุศล จากนั้นร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ฯ ทั้งนี้เป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
12 9 ตุลาคม 2566 โรงเรียนเถินวิทยาร่วมแสดงความยินดีกับ นางอัญชลี วงศ์ใหม่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนไชย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
13 2 ตุลาคม 2566 โรงเรียนเถินวิทยา ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรทางการศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้อำนวยการสถานศึกษา"
14 17 กันยายน 2566 โครงการอบรมขยายผลหลักสูตรการจัดการความรู้ด้านการเงินสำหรับเด็ก (Cha Ching)
15 27 สิงหาคม 2566 โครงการอบรมเพื่อขยายผลการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูด้านการออกแบบบทเรียนด้วย Digital Platform
16 17 กันยายน 2566 ผู้อำนวยการ โรงเรียนเถินวิทยา ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรรางวัลการแข่งขัน "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่ " ปีการศึกษา 2566
17 18 กันยายน 2566 โรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดลำปาง ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
18 16 กันยายน 2566 โรงเรียนเถินวิทยา รับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา
19 7 กันยายน 2566 กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ “TWS OPEN HOUSE 60 ปี โรงเรียนเถินวิทยา
20 4 กันยายน 2566 ระกาศ "รายชื่อผู้สมัคร" เข้าร่วมการแข่งขันทักษะกิจกรรมงานเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนเถินวิทยา วันที่ 7 กันยายน 2566