ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

Responsive image

ที่ วัน เดือน ปี หัวข้อ/เรื่อง อ่าน
1 20 มกราคม 2567 โรงเรียนเถินวิทยารับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567 (ประเภททั่วไป)
2 15 มกราคม 2567 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ประเภทโควตาโรงเรียนเดิม
3 12 มกราคม 2567 รางวัลเชิดชูเกียรติ โครงการประกวดผลงานนวัตกรรม GPAS 5 Steps สำหรับเยาวชนผู้นำการเปลี่ยนแปลง Youth - Change Agents : GPAS 5 Innovations Competition 2023
4 12 มกราคม 2567 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2567
5 16 ธันวาคม 2566 โรงเรียนเถินวิทยา ขอแสดงความยินดีกับคุณครูลีลภา เรืองนภารัตน์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
6 15 ธันวาคม 2566 โรงเรียนเถินวิทยา ขอแสดงความยินดีกับนางสาวภรภัทร พลับพลา เนื่องในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
7 12 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนเถินวิทยา อแสดงความยินดี กับนายเสน่ห์ เอื้อแท้ เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี และได้รับการเลื่อนวิทยฐานะให้เป็น "รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ"
8 9 ธันวาคม 2566 ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกย่อย อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2566
9 11 ธันวาคม 2566 โรงเรียนเถินวิทยา ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพิมพ์ปฏิมา ขัตติยะ และนายพิชญากูร มิ่งสุวรรณ นักเรียนโรงเรียนเถินวิทยา ที่ได้เป็นตัวแทนนักกีฬาของจังหวัดลำปาง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2567
10 8 ธันวาคม 2566 กิจกรรมค่ายพัฒนาภาวะผู้นำสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน
11 6 ธันวาคม 2566 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล จากนั้นร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ประจำปี 2566
12 6 ธันวาคม 2566 โรงเรียนเถินวิทยา ขอขอบพระคุณ บริษัทจอมธนา จำกัด ที่ได้สนับสนุนไอศกรีม
13 9 ธันวาคม 2566 ขอเชิญชวนศิษย์เก่า ร่วมงานฉลองครบรอบ 60 ปี วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม 2566
14 3 ธันวาคม 2566 การจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน “เด่นนกแต้เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2566
15 3 ธันวาคม 2566 โรงเรียนเถินวิทยา ประกาศจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566
16 28 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนเถินวิทยารับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ประเภท โควตาโรงเรียนเดิม
17 28 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนเถินวิทยารับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ประเภท โควตาโรงเรียนเดิม
18 19 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนเถินวิทยา ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
19 18 พฤศจิกายน 2566 นักเรียนห้องเรียนเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โรงเรียนเถินวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการค่ายคณิตศาสตร์ (Math Camp) ณ ห้องประชุมชมพูนุช อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
20 13 พฤศจิกายน 2566 ระเบียบโรงเรียนเถินวิทยา ว่าด้วยการไว้ทรงผม พ.ศ. 2566 ประกาศไว้ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566