ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

Responsive image

ที่ วัน เดือน ปี หัวข้อ/เรื่อง อ่าน
1 1 เมษายน 2567 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูโรงเรียนเครือข่ายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ศูนย์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย และศูนย์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
2 31 มีนาคม 2567 การมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567
3 29 มีนาคม 2567 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินโครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนของจังหวัดลำปาง
4 29 มีนาคม 2567 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนเถินวิทยา
5 29 มีนาคม 2567 พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาส “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” ประจำปี 2567
6 24 มีนาคม 2567 การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567
7 29 มีนาคม 2567 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567
8 29 มีนาคม 2567 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567
9 2 เมษายน 2567 โรงเรียนเถินวิทยารับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม)
10 16 มีนาคม 2567 ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนเถินวิทยา ดำเนินการจัดสอบวัดระดับทักษะความสามารถตามกรอบ CEFR ระดับ A1-A2 ให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ
11 6 มีนาคม 2567 โรงเรียนเถินวิทยา เปิดประมูลราคาขายอาหารและน้ำดื่มของร้านค้าในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567
12 5 มีนาคม 2567 กิจกรรมงานปัจฉิมนิเทศและวันเกียรติยศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2566
13 3 มีนาคม 2567 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 ด้วยระบบออนไลน์ (Digital testing)
14 3 มีนาคม 2567 โครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ โรงพยาบาลเถิน
15 6 มีนาคม 2567 ประกาศการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567 (ONLINE)
16 1 มีนาคม 2567 โรงเรียนเถินวิทยาจัดกิจกรรม "วันปัจฉิมนิเทศและวันเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖"
17 2 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนเถินวิทยา ร่วมกิจกรรมปล่อยเเถว เปิดปฏิบัติการ (Kick off) ตามเเผนปฏิบัติการ (Action plan) การขับเคลื่อนวาระเเห่งชาติ “การเเก้ไขปัญหายาเสพติด” ในระยะเร่งด่วน (Quick Win) อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
18 29 มกราคม 2567 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
19 27 มกราคม 2567 โรงเรียนเถินวิทยา ร่วมทำการแสดงและบรรเลงเพลงในงานดนตรีในสวนริมวัง เสริมสร้างพลังสันติสุขในชุมชน ณ สวนสาธารณะเมืองเถิน
20 1 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศขอแจ้งยุติการออกอากาศ "สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาโรงเรียนเถินวิทยา FM 95.75 MHz"