ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

Responsive image

ที่ วัน เดือน ปี หัวข้อ/เรื่อง อ่าน
1 17 มกราคม 2566 ขอแสดงความยินดีกับนางอรุณลักษณ์ ดวงไชย ข้าราชการครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเถินวิทยาได้รับการคัดเลือกจากชมรมครูอำเภอเถินให้รับรางวัล “ครูดีศรีเมืองเถิน” เนื่องในวันครูอำเภอเถิน ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566
2 17 มกราคม 2566 ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเถินวิทยา ที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตร โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชครูและผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565
3 17 มกราคม 2566 ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครู ที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรพระพฤหัสบดี ประจำปีการศึกษา 2565
4 16 มกราคม 2566 คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร โรงเรียนเถินวิทยา ร่วมงานวันครูอำเภอเถิน ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566
5 17 มกราคม 2566 ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทรอบทั่วไป
6 7 มกราคม 2566 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ ICT ให้แก่คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเถินวิทยา
7 28 ธันวาคม 2565 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อโรงเรียนเถินวิทยา ประจำปีการศึกษา 2566 "ประเภทโควตาโรงเรียนเดิม"
8 25 ธันวาคม 2565 กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2565 (Merry Chritstmas 2022)
9 21 ธันวาคม 2565 กิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์การสวมหมวกนิรภัย 100 %
10 17 ธันวาคม 2565 ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวร
11 7 ธันวาคม 2565 ปฏิทินการรับนักเรียนโรงเรียนเถินวิทยา ปีการศึกษา 2566
12 7 ธันวาคม 2565 ประกาศคุณสมบัติผู้สมัครศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
13 7 ธันวาคม 2565 รับสมัครนักเรียนรอบโควตาโรงเรียนเดิม ปีการศึกษา 2566
14 5 ธันวาคม 2565 รองผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา และตัวแทนคณะครู ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ”
15 1 ธันวาคม 2565 กิจกรรมในโครงการครู 5 นาที โดยโรงเรียนเถินวิทยา ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเถิน
16 30 พฤศจิกายน 2565 สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเถินวิทยา เข้ารับการประเมินผลการตรวจมาตรฐานการปฏิบัติของสถานศึกษาวิชาทหาร ตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขันสถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ประจำปีการศึกษา 2565
17 25 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่และวิทยากรสังกัดกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 แนะแนวการศึกษาต่อหลักสูตรนักเรียนเตรียมทหารและแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต
18 27 พฤศจิกายน 2565 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนรายงาน การวิจัยในชั้นเรียน”
19 19 พฤศจิกายน 2565 การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เ
20 13 พฤศจิกายน 2565 การอบรมแนวทางการประเมินด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ ว9/2564