ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

Responsive image

ที่ วัน เดือน ปี หัวข้อ/เรื่อง อ่าน
1 2 มีนาคม 2566 คณะผู้บริหารโรงเรียนเถินวิทยา เป็นตัวแทนบริษัทไอศกรีมวอลล์แจกไอศกรีมให้กับนักเรียนโรงเรียนเถินวิทยา เนื่องในกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศและวันเกียรติยศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2565
2 16 กุมภาพันธ์ 2566 ทีมฟุตซอลโรงเรียนเถินวิทยา รุ่นอายุ 15 ปี ชาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนเเละประชาชนจังหวัดลำปาง
3 16 กุมภาพันธ์ 2566 ทีมฟุตบอลโรงเรียนเถินวิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (ฟุตบอลรุ่นอายุ 18 ปี ชาย) ในการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนเเละประชาชนจังหวัดลำปาง
4 16 กุมภาพันธ์ 2566 พิธีเข้าประจำกองและประดับอินทรธนู สำหรับลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อรับเข้าเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และเป็นสมาชิกกองลูกเสือ - เนตรนารี ของโรงเรียนเถินวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565
5 16 กุมภาพันธ์ 2566 นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ที่ผ่านการทดสอบกำลังใจ กระโดดหอสูง 34 ฟุต (การฝึกภาคสนาม) ประจำปีการศึกษา 2565
6 10 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนเถินวิทยา ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
7 10 กุมภาพันธ์ 2566 นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา เข้ารับรางวัลโล่เกียรติยศสถานศึกษาวิชาทหาร ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565
8 18 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศโรงเรียนเถินวิทยา เรื่อง มาตรการป้องกันฝุ่น PM 2.5 ในสถานศึกษา
9 10 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวรวิรฎา สุกใส รองผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา เข้ารับรางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ประเภท “ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น” ในวันเกียรติยศผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2565
10 8 กุมภาพันธ์ 2566 ทีมนักกีฬาเปตอง โรงเรียนเถินวิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภททีมชาย รุ่นอายุ 18 ปี ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2566
11 28 มกราคม 2566 ทีม TWS 1 โรงเรียนเถินวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน E - Sports ประเภทเกม ROV ภายใต้กิจกรรม ITECH OPEN HOUSE เปิดบ้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
12 28 มกราคม 2566 กิจกรรมโครงการค่ายพัฒนาทักษะทางภาษา FOREIGN LANGAUGE CAMP (ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเกาหลี) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
13 26 มกราคม 2566 ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา มอบเกียรติบัตรรางวัลแก่กองลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนเถินวิทยา ที่ได้รับรางวัล ชมเชย ในการแข่งขันการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ ประเภท เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปี 2565
14 26 มกราคม 2566 ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา มอบถ้วยรางวัลแก่ทีมฟุตบอลโรงเรียนเถินวิทยา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน รายการ AGRI LPRU CUP 2023 รอบ 8 ทีมสุดท้าย
15 29 มกราคม 2566 รับสมัครทีมฟุตบอล "การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ฉลองครบรอบ 60 ปี Thoen Wittaya Cup ครั้งที่ 2" ตั้งแต่วันนี้ถึง 20 ก.พ.66
16 14 มกราคม 2566 กิจกรรมการเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ประจำปีการศึกษา 2565
17 22 มกราคม 2566 ทีมฟุตบอลโรงเรียนเถินวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน รายการ AGRI LPRU CUP 2023 รอบ 8 ทีมสุดท้าย ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
18 17 มกราคม 2566 โรงเรียนเถินวิทยารับการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานระบบนิเทศภายในโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจําปีการศึกษา 2565 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน
19 20 มกราคม 2566 กิจกรรมวันตรุษจีน – ตรุษเกาหลี ประจำปีการศึกษา 2565
20 19 มกราคม 2566 กิจกรรม โครงการมหกรรมติวเข้มแนะแนวสัญจร