ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

Responsive image

ที่ วัน เดือน ปี หัวข้อ/เรื่อง อ่าน
1 31 มีนาคม 2566 ตัวแทนคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”
2 31 มีนาคม 2566 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโรงเรียนเถินวิทยา ประจำปีการศึกษา 2566 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
3 31 มีนาคม 2566 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโรงเรียนเถินวิทยา ประจำปีการศึกษา 2566 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
4 30 มีนาคม 2566 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโรงเรียนเถินวิทยา ประจำปีการศึกษา 2566 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
5 30 มีนาคม 2566 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโรงเรียนเถินวิทยา ประจำปีการศึกษา 2566 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
6 30 มีนาคม 2566 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเถินวิทยา ประจำปีการศึกษา 2566
7 29 มีนาคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อโรงเรียนเถินวิทยา ปีการศึกษา 2566 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
8 27 มีนาคม 2566 การประกาศผลสอบและรายงานตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบออนไลน์
9 21 มีนาคม 2566 ประกาศโรงเรียนเถินวิทยา เรื่อง รายละเอียดประกอบการจำหน่ายอาหาร น้ำเครื่องดื่มในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 รายละเอียดดังแนบ
10 9 มีนาคม 2566 ตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนเถินวิทยา ที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2565 (รุ่นพิกุล57) ได้มอบเงินจำนวน 11,220 บาทให้กับโรงเรียนเถินวิทยา เพื่อเป็นเงินสมทบทุนซื้ออิฐบล็อกบำรุงบริเวณหน้าเสาธง
11 5 มีนาคม 2566 โรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ฉลองครบรอบ 60 ปี “THOENWITTAYA CUP” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566
12 2 มีนาคม 2566 โรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง จัดงานวันเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2565 แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565
13 2 มีนาคม 2566 คณะผู้บริหารโรงเรียนเถินวิทยา เป็นตัวแทนบริษัทไอศกรีมวอลล์แจกไอศกรีมให้กับนักเรียนโรงเรียนเถินวิทยา เนื่องในกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศและวันเกียรติยศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2565
14 16 กุมภาพันธ์ 2566 ทีมฟุตซอลโรงเรียนเถินวิทยา รุ่นอายุ 15 ปี ชาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนเเละประชาชนจังหวัดลำปาง
15 16 กุมภาพันธ์ 2566 ทีมฟุตบอลโรงเรียนเถินวิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 (ฟุตบอลรุ่นอายุ 18 ปี ชาย) ในการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนเเละประชาชนจังหวัดลำปาง
16 16 กุมภาพันธ์ 2566 พิธีเข้าประจำกองและประดับอินทรธนู สำหรับลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อรับเข้าเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และเป็นสมาชิกกองลูกเสือ - เนตรนารี ของโรงเรียนเถินวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565
17 16 กุมภาพันธ์ 2566 นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ที่ผ่านการทดสอบกำลังใจ กระโดดหอสูง 34 ฟุต (การฝึกภาคสนาม) ประจำปีการศึกษา 2565
18 10 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนเถินวิทยา ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
19 10 กุมภาพันธ์ 2566 นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา เข้ารับรางวัลโล่เกียรติยศสถานศึกษาวิชาทหาร ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565
20 18 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศโรงเรียนเถินวิทยา เรื่อง มาตรการป้องกันฝุ่น PM 2.5 ในสถานศึกษา