ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

Responsive image

ที่ วัน เดือน ปี หัวข้อ/เรื่อง อ่าน
1 23 เมษายน 2567 โรงเรียนเถินวิทยา รับสมัครงาน ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง ช่างปฏิบัติงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
2 18 เมษายน 2567 งาน "สระเกล้าดำหัว" นายอำเภอเถินและนายกกิ่งกาชาดอำเภอเถิน ปี 2567
3 12 เมษายน 2567 โรงเรียนเถินวิทยาเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567
4 9 เมษายน 2567 ประกาศเลขประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนเถินวิทยา
5 9 เมษายน 2567 ประกาศเลขประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนเถินวิทยา
6 10 เมษายน 2567 การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล (World-Class Standard School)
7 4 เมษายน 2567 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและทักษะการใช้ประโยชน์จากข้อมูล ผ่านระบบสารสนเทศระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (OBEC CARE)
8 8 เมษายน 2567 การแข่งขัน "ตี๋ก๋องปู่จา" ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
9 5 เมษายน 2567 พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาส "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ประจำปี 2567
10 1 เมษายน 2567 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูโรงเรียนเครือข่ายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ศูนย์โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย และศูนย์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
11 31 มีนาคม 2567 การมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567
12 29 มีนาคม 2567 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินโครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนของจังหวัดลำปาง
13 29 มีนาคม 2567 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนเถินวิทยา
14 29 มีนาคม 2567 พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาส “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” ประจำปี 2567
15 24 มีนาคม 2567 การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567
16 29 มีนาคม 2567 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567
17 29 มีนาคม 2567 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567
18 2 เมษายน 2567 โรงเรียนเถินวิทยารับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม)
19 16 มีนาคม 2567 ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนเถินวิทยา ดำเนินการจัดสอบวัดระดับทักษะความสามารถตามกรอบ CEFR ระดับ A1-A2 ให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ
20 6 มีนาคม 2567 โรงเรียนเถินวิทยา เปิดประมูลราคาขายอาหารและน้ำดื่มของร้านค้าในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567