นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง

ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

[28 พฤษภาคม 2567] โรงเรียนเถินวิทยา รับสมัคร "ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ" จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 4 - 10 มิถุนายน 2567

โรงเรียนเถินวิทยา รับสมัคร "ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ" จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 4 - 10 มิถุนายน 2567

[12 เมษายน 2567] โรงเรียนเถินวิทยาเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567

โรงเรียนเถินวิทยาเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567

ลิงค์กิจกรรม/หน่วยงานภายในโรงเรียน

ลิงก์หน่วยงานภายนอก


จำนวนผู้เยี่ยมชม 11905 คน
วันที่ 13/06/2024