นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง

ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

[12 เมษายน 2567] โรงเรียนเถินวิทยาเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567

โรงเรียนเถินวิทยาเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567

[9 เมษายน 2567] ประกาศเลขประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนเถินวิทยา

ประกาศเลขประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนเถินวิทยา

[9 เมษายน 2567] ประกาศเลขประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนเถินวิทยา

ประกาศเลขประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนเถินวิทยา

ลิงค์กิจกรรม/หน่วยงานภายในโรงเรียน

ลิงก์หน่วยงานภายนอก


จำนวนผู้เยี่ยมชม 9195 คน
วันที่ 19/05/2024