สืบค้น :     
  ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2554...ฝ่ายบริหาร [23 เม.ย. 2554]
  ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2554...ฝ่ายบริหาร [24 มี.ค. 2554]
  ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2554...ฝ่ายบริหาร [23 มี.ค. 2554]
  ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3 เข้าศึกษาต่อ ม.4 (ประเภทโรงเรียนเดิม)...ฝ่ายบริหาร [14 มี.ค. 2554]
  Download ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ปี 2554...กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี [11 มี.ค. 2554]
  ประกาศรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2554...ฝ่ายบริหาร [04 มี.ค. 2554]
  ผลการแข่งขันทักษะ การโต้วาที ระดับชั้น ม.๔-๖...กลุ่มสาระภาษาไทย [17 ธ.ค. 2553]
  ผลการแข่งขันทักษะ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น ระดับชั้น ม.๑-๖...กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี [17 ธ.ค. 2553]
  ผลการแข่งขันทักษะ เทคนิคการสร้างภาพยนตร์ ระดับชั้น ม.๑-๖...กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี [17 ธ.ค. 2553]
  ผลการแข่งขันทักษะ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ม.๔-๖...กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ [17 ธ.ค. 2553]
  ผลการแข่งขันทักษะ เพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.๔-๖...กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [17 ธ.ค. 2553]
  ผลการแข่งขันทักษะ การอ่านออกเสียงและพูดภาษาจีน ระดับชั้น ม.๔-๖...กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ [17 ธ.ค. 2553]
  ผลการแข่งขันทักษะ การจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.๔-๖...กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี [17 ธ.ค. 2553]
  ผลการแข่งขันทักษะ รวม ศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.๔-๖...กลุ่มสาระศิลปะ [17 ธ.ค. 2553]
  ผลการแข่งขันทักษะ การวาดภาพลายเส้น ระดับชั้น ม.๔-๖...กลุ่มสาระศิลปะ [17 ธ.ค. 2553]
  เผยแพร่ผลงาน รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการแต่งค่าวก้อมล้านนา...ครูเทียมจันทร์ รัศมีเวียงชัย...กลุ่มสาระภาษาไทย [17 ธ.ค. 2553]
  ผลการแข่งขันทักษะ การเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.๑-๓...กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [17 ธ.ค. 2553]
  ผลการแข่งขันทักษะ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.๑-๖...กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี [17 ธ.ค. 2553]
  ผลการแข่งขัน จักสานไม้ไผ่ ระดับชั้น ม.๑-๓...กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี [17 ธ.ค. 2553]
  ผลการแข่งขันทักษะการตอบปัญหาด้านสุขภาพ ระดับชั้น ม.๑-๓...กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา [17 ธ.ค. 2553]

ไปหน้า 7/7  (30 รายการ/หน้า)
[<<]   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]