สืบค้น :     
  ร่วมเป็นแรงใจให้กับนักเรียนตัวแทนภาคเหนือของเรา...กลุ่มสาระศิลปะ [18 ม.ค. 2555]
  ผลงานที่ภาคภูมิใจระดับจังหวัด...กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี [05 ม.ค. 2555]
  ประกาศผลโควตาภาคเหนือ...กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี [05 ม.ค. 2555]
  แนะนำสถานศึกษาวิชาทหารและ ผกท.ดีเด่น โรงเรียนเถินวิทยา...กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน [29 ธ.ค. 2554]
  รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับ ม.ต้น...กลุ่มสาระศิลปะ [15 ธ.ค. 2554]
  ประกาศโรงเรียนเถินวิทยาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการระบบโครงข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน...ฝ่ายบริหาร [12 ต.ค. 2554]
  เอกสารสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์โครงการระบบโครงข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน...ฝ่ายบริหาร [12 ต.ค. 2554]
  คุณสมบัติครุภัณฑ์โครงการระบบโครงข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน...ฝ่ายบริหาร [15 ก.ย. 2554]
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขันทักษะกลุ่มเถินบุรินทร์...กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี [02 ก.ย. 2554]
  รายชื่อคณะกรรมการตัดสินทักษะคอมพิวเตอร์กลุ่มเถินบุรินทร์...กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี [26 ส.ค. 2554]
  รายชื่อคณะกรรมการตัดสินทักษะการงานอาชีพกลุ่มเถินบุรินทร์...กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี [26 ส.ค. 2554]
  รายการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์กลุ่มเถินบุรินทร์ ...กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี [26 ส.ค. 2554]
  รายการแข่งขันทักษะการงานอาชีพกลุ่มเถินบุรินทร์...กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี [26 ส.ค. 2554]
  Download เอกสาร แบบฟอร์มรายชื่อคณะกรรมการฝ่าย...ฝ่ายบริหาร [24 มิ.ย. 2554]
  ไหว้ครู ปีการศึกษา 2554...ฝ่ายบริหาร [08 มิ.ย. 2554]
  ผลแอดมิชชั่น ประจำปีการศึกษา 2554...ฝ่ายบริหาร [13 พ.ค. 2554]
  ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ม.4 และ ปวช.1 ปีการศึกษา 2554...ฝ่ายบริหาร [25 เม.ย. 2554]
  ปฏิทินวันปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ และการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554...ฝ่ายบริหาร [25 เม.ย. 2554]
  การรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน ม.2 ม.3 ม.5 ม.6 ปวช.2 ปวช.3 ...ฝ่ายบริหาร [25 เม.ย. 2554]
  ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.4 และ ปวช.1 ปีการศึกษา 2554...ฝ่ายบริหาร [23 เม.ย. 2554]
  ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2554...ฝ่ายบริหาร [23 เม.ย. 2554]
  ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2554...ฝ่ายบริหาร [24 มี.ค. 2554]
  ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2554...ฝ่ายบริหาร [23 มี.ค. 2554]
  ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3 เข้าศึกษาต่อ ม.4 (ประเภทโรงเรียนเดิม)...ฝ่ายบริหาร [14 มี.ค. 2554]
  Download ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ปี 2554...กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี [11 มี.ค. 2554]
  ประกาศรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2554...ฝ่ายบริหาร [04 มี.ค. 2554]
  ผลการแข่งขันทักษะ การโต้วาที ระดับชั้น ม.๔-๖...กลุ่มสาระภาษาไทย [17 ธ.ค. 2553]
  ผลการแข่งขันทักษะ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น ระดับชั้น ม.๑-๖...กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี [17 ธ.ค. 2553]
  ผลการแข่งขันทักษะ เทคนิคการสร้างภาพยนตร์ ระดับชั้น ม.๑-๖...กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี [17 ธ.ค. 2553]
  ผลการแข่งขันทักษะ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ม.๔-๖...กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ [17 ธ.ค. 2553]

ไปหน้า 6/7  (30 รายการ/หน้า)
[<<]   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [>>]