สืบค้น :     
  เชิญชวนนักเรียนทดสอบความรู้เกี่ยวกับอาเซียน...กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [09 ส.ค. 2555]
  กิจกรรมการประกวด/แข่งขันในวันแม่แห่งชาติ...กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [05 ส.ค. 2555]
  ผลงานนักเรียน "เถินวิทยา" บทเพลง คปภ. ที่แสนดี...กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [25 ก.ค. 2555]
  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้กู้ยืมเงิยรายใหม่ ปีการศึกษา 2555...ฝ่ายบริหาร [20 ก.ค. 2555]
  เผยแพร่ผลงานครูอุดม ฟูคำ...กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา [19 ก.ค. 2555]
  ปฏิทินวิชาการ_ปีการศึกษา2555...ฝ่ายบริหาร [13 มิ.ย. 2555]
  กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555...ฝ่ายบริหาร [01 พ.ค. 2555]
  ตารางสอบ ม.1 , ม.4 และ ปวช.1...ฝ่ายบริหาร [01 พ.ค. 2555]
  กำหนดการสอบนักเรียนโควตา ม.3เพื่อคัดห้อง...กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน [20 เม.ย. 2555]
  ประกาศรายชื่อนักเรียนโควตา ม.3 โรงเรียนเดิม...กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน [20 เม.ย. 2555]
  กำหนดการรับภาพถ่ายของนักเรียน ม.3 ม.6 และ ปวช.3...ฝ่ายบริหาร [11 เม.ย. 2555]
  ประกาศรายชื่อนักเรียนโควตา ม.3(โรงเรียนเดิม)...ฝ่ายบริหาร [22 มี.ค. 2555]
  ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน (อาคารกาสะลองคำ)...ฝ่ายบริหาร [16 มี.ค. 2555]
  เอกสารสอบราคาจ้าง อาคารกาสะลองคำ...ฝ่ายบริหาร [15 มี.ค. 2555]
  แนะนำรองผู้อำนวยการชาญเจริญ ซื่อชวกรกุล...ฝ่ายบริหาร [14 ก.พ. 2555]
  ร่วมเป็นแรงใจให้กับนักเรียนตัวแทนภาคเหนือของเรา...กลุ่มสาระศิลปะ [18 ม.ค. 2555]
  ผลงานที่ภาคภูมิใจระดับจังหวัด...กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี [05 ม.ค. 2555]
  ประกาศผลโควตาภาคเหนือ...กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี [05 ม.ค. 2555]
  แนะนำสถานศึกษาวิชาทหารและ ผกท.ดีเด่น โรงเรียนเถินวิทยา...กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน [29 ธ.ค. 2554]
  รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับ ม.ต้น...กลุ่มสาระศิลปะ [15 ธ.ค. 2554]
  ประกาศโรงเรียนเถินวิทยาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการระบบโครงข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน...ฝ่ายบริหาร [12 ต.ค. 2554]
  เอกสารสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์โครงการระบบโครงข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน...ฝ่ายบริหาร [12 ต.ค. 2554]
  คุณสมบัติครุภัณฑ์โครงการระบบโครงข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน...ฝ่ายบริหาร [15 ก.ย. 2554]
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขันทักษะกลุ่มเถินบุรินทร์...กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี [02 ก.ย. 2554]
  รายชื่อคณะกรรมการตัดสินทักษะคอมพิวเตอร์กลุ่มเถินบุรินทร์...กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี [26 ส.ค. 2554]
  รายชื่อคณะกรรมการตัดสินทักษะการงานอาชีพกลุ่มเถินบุรินทร์...กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี [26 ส.ค. 2554]
  รายการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์กลุ่มเถินบุรินทร์ ...กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี [26 ส.ค. 2554]
  รายการแข่งขันทักษะการงานอาชีพกลุ่มเถินบุรินทร์...กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี [26 ส.ค. 2554]
  Download เอกสาร แบบฟอร์มรายชื่อคณะกรรมการฝ่าย...ฝ่ายบริหาร [24 มิ.ย. 2554]
  ไหว้ครู ปีการศึกษา 2554...ฝ่ายบริหาร [08 มิ.ย. 2554]

ไปหน้า 6/7  (30 รายการ/หน้า)
[<<]   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [>>]