สืบค้น :     
  ประกาศผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 63 ...ฝ่ายบริหาร [19 ธ.ค. 2556]
  ประกาศโรงเรียนเถินวิทยา สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องดนตรี...ฝ่ายบริหาร [17 ก.ย. 2556]
  ประกาศโรงเรียนเถินวิทยา ประกวดราคาจ้างอาคารเรียนแบบ 318ล./38 (พิเศษ)...ฝ่ายบริหาร [19 ก.ค. 2556]
  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแบบเรียน 318ล./38 (พิเศษ)...ฝ่ายบริหาร [19 ก.ค. 2556]
  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับเงินกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา...ฝ่ายบริหาร [11 ก.ค. 2556]
  แบบฟอร์มเอกสาร แสดงความจำนงเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 2556...ฝ่ายบริหาร [05 ก.ค. 2556]
  แบบฟอร์มเอกสาร รายชื่อคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน...ฝ่ายบริหาร [05 ก.ค. 2556]
  แบบฟอร์มเอกสาร รายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน...ฝ่ายบริหาร [05 ก.ค. 2556]
  เอกสาร ประกอบการจ้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน 216 ค....ฝ่ายบริหาร [04 ก.ค. 2556]
  โรงเรียนเถินวิทยา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ 216 ค....ฝ่ายบริหาร [04 ก.ค. 2556]
  ประกาศผลสอบพนักงานราชการ...ฝ่ายบริหาร [28 มิ.ย. 2556]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินพนักงานราชการ...ฝ่ายบริหาร [26 มิ.ย. 2556]
  รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2556...ฝ่ายบริหาร [25 มิ.ย. 2556]
  ดาวโหลดแบบฟอร์มชำระค่าบริการทางการศึกษา...ฝ่ายบริหาร [21 มิ.ย. 2556]
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน...ฝ่ายบริหาร [23 มิ.ย. 2556]
  ประกาศโรงเรียนเถินวิทยา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 318ล./38 (พิเศษ)...ฝ่ายบริหาร [19 มิ.ย. 2556]
  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 318ล./38 (พิเศษ)...ฝ่ายบริหาร [19 มิ.ย. 2556]
  ยอดเงินผ้าป่า 14 เมษายน 2556 ...ฝ่ายบริหาร [18 มิ.ย. 2556]
  ขั้นตอนการสมัครกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ....ฝ่ายบริหาร [20 พ.ค. 2556]
  การแต่งกายครูในวันปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 ม.4 ...ฝ่ายบริหาร [10 พ.ค. 2556]
  ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2556 แยกตามห้องเรียน...ฝ่ายบริหาร [10 เม.ย. 2556]
  ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 ที่ได้คะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก...ฝ่ายบริหาร [10 เม.ย. 2556]
  สอบราคาซื้อโทรทัศน์สี ขนาดจอภาพไม่ต่ำกว่า 46 นิ้ว (ครั้งที่ 2)...ฝ่ายบริหาร [10 เม.ย. 2556]
  ประกาศสอบราคาซื้อโทรทัศน์สี ขนาดจอภาพไม่ต่ำกว่า 46 นิ้ว (ครั้งที่ 2)...ฝ่ายบริหาร [10 เม.ย. 2556]
  เอกสารสอบราคาซื้ออุปกรณ์ควบคุมและบริการจัดเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต)...ฝ่ายบริหาร [10 เม.ย. 2556]
  สอบราคาซื้ออุปกรณ์ควบคุมและบริการจัดเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา...ฝ่ายบริหาร [10 เม.ย. 2556]
  ประกาศ ถึง นักเรียน ม.1 - ม.5...ฝ่ายบริหาร [08 เม.ย. 2556]
  ประกาศ ถึง นักเรียน ม.3 และ ม.6...ฝ่ายบริหาร [01 เม.ย. 2556]
  โครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา "ระดับอุดมศึกษา" มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องในระดับอุดมศึกษา...ฝ่ายบริหาร [28 มี.ค. 2556]
  รายงานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์_2556...ฝ่ายบริหาร [12 มี.ค. 2556]

ไปหน้า 5/7  (30 รายการ/หน้า)
[<<]   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [>>]