สืบค้น :     
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน...ฝ่ายบริหาร [23 มิ.ย. 2556]
  ประกาศโรงเรียนเถินวิทยา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 318ล./38 (พิเศษ)...ฝ่ายบริหาร [19 มิ.ย. 2556]
  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 318ล./38 (พิเศษ)...ฝ่ายบริหาร [19 มิ.ย. 2556]
  ยอดเงินผ้าป่า 14 เมษายน 2556 ...ฝ่ายบริหาร [18 มิ.ย. 2556]
  ขั้นตอนการสมัครกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ....ฝ่ายบริหาร [20 พ.ค. 2556]
  การแต่งกายครูในวันปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 ม.4 ...ฝ่ายบริหาร [10 พ.ค. 2556]
  ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2556 แยกตามห้องเรียน...ฝ่ายบริหาร [10 เม.ย. 2556]
  ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 ที่ได้คะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก...ฝ่ายบริหาร [10 เม.ย. 2556]
  สอบราคาซื้อโทรทัศน์สี ขนาดจอภาพไม่ต่ำกว่า 46 นิ้ว (ครั้งที่ 2)...ฝ่ายบริหาร [10 เม.ย. 2556]
  ประกาศสอบราคาซื้อโทรทัศน์สี ขนาดจอภาพไม่ต่ำกว่า 46 นิ้ว (ครั้งที่ 2)...ฝ่ายบริหาร [10 เม.ย. 2556]
  เอกสารสอบราคาซื้ออุปกรณ์ควบคุมและบริการจัดเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (แท็บเล็ต)...ฝ่ายบริหาร [10 เม.ย. 2556]
  สอบราคาซื้ออุปกรณ์ควบคุมและบริการจัดเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา...ฝ่ายบริหาร [10 เม.ย. 2556]
  ประกาศ ถึง นักเรียน ม.1 - ม.5...ฝ่ายบริหาร [08 เม.ย. 2556]
  ประกาศ ถึง นักเรียน ม.3 และ ม.6...ฝ่ายบริหาร [01 เม.ย. 2556]
  โครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา "ระดับอุดมศึกษา" มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องในระดับอุดมศึกษา...ฝ่ายบริหาร [28 มี.ค. 2556]
  รายงานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์_2556...ฝ่ายบริหาร [12 มี.ค. 2556]
  ประกาศรับนักเรียน ระดับชั้น ม.1, ม.4 และ ปวช.1 ปีการศึกษา 2556 (พร้อมใบสมัคร) ...ฝ่ายบริหาร [06 มี.ค. 2556]
  ปฏิทินงานสำหรับนักเรียนชั้น ม.3,ม.6 และ ปวช.3 ปีการศึกษา 2555...ฝ่ายบริหาร [06 มี.ค. 2556]
  เอกสารสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง อาคารเรียนแบบ 318ล./55...ฝ่ายบริหาร [01 มี.ค. 2556]
  ประกาศโรงเรียนเถินวิทยา เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง อาคารเรียนแบบ 318ล./55...ฝ่ายบริหาร [01 มี.ค. 2556]
  ขอแสดงความเสียใจกับ คุณครูพานทอง เตชะพลี ที่สูญเสียคุณแม่อันเป็นที่รักยิ่ง...ฝ่ายบริหาร [25 ก.พ. 2556]
  ขอเชิญคณะครูและบุคลากร ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม คุณแม่ของครูพานทอง เตชะพลี...ฝ่ายบริหาร [24 ก.พ. 2556]
  ประกาศโรงเรียนเถินวิทยา การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2556...ฝ่ายบริหาร [08 ก.พ. 2556]
  รายงานการประชุมประจำเดือน...ฝ่ายบริหาร [08 ก.พ. 2556]
  กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา หรือ กยศ....ฝ่ายบริหาร [05 ก.พ. 2556]
  คำสั่งสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555...ฝ่ายบริหาร [27 ธ.ค. 2555]
  กำหนดการสวดพระอภิธรรมและพิธีฌาปนกิจศพ อดีตรองผู้อำนวยการ บรรจง ศรีบุตร...ฝ่ายบริหาร [21 ธ.ค. 2555]
  สรุปผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 62...ฝ่ายบริหาร [26 พ.ย. 2555]
  รายงานผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม...กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [25 พ.ย. 2555]
  รายงานผลการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี...กลุ่มการงานอาชีพ [24 พ.ย. 2555]

ไปหน้า 5/7  (30 รายการ/หน้า)
[<<]   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [>>]