สืบค้น :     
  ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1...ฝ่ายบริหาร [28 ก.พ. 2560]
  ดาวน์โหลดเอกสาร "การพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน"...ฝ่ายบริหาร [06 ต.ค. 2559]
  แบบสำรวจข้อมูลครูโรงเรียนเถินวิทยา...ฝ่ายบริหาร [05 ต.ค. 2559]
  แบบสำรวจข้อมูลครูโรงเรียนเถินวิทยา...ฝ่ายบริหาร [05 ต.ค. 2559]
  โครงการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน...ฝ่ายบริหาร [03 ต.ค. 2559]
  สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 2558...ฝ่ายบริหาร [14 ก.ย. 2559]
  กำหนดการติดตามผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ...ฝ่ายบริหาร [13 พ.ค. 2559]
  เลขประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559...ฝ่ายบริหาร [04 พ.ค. 2559]
  เลขประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559...ฝ่ายบริหาร [04 พ.ค. 2559]
  ผลสอบราคาจ้างตัดชุดพละ ชุดพื้นเมืองและเสื้อกีฬาสี...ฝ่ายบริหาร [05 เม.ย. 2559]
  ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แยกตามห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2559...ฝ่ายบริหาร [01 เม.ย. 2559]
  ผลการสอบวัดความรู้ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 คะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก ปีการศึกษา 2559...ฝ่ายบริหาร [01 เม.ย. 2559]
  ขอสนับสนุนงบประมาณ เป็นเจ้าภาพซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อปรับปรุงหอประชุุม...ฝ่ายบริหาร [30 มี.ค. 2559]
  ประกาศ สอบราคาตัดชุดพลศึกษา ชุดพื้นเมืองและเสื้อกีฬาสี...ฝ่ายบริหาร [23 มี.ค. 2559]
  เอกสารจัดซื้อรายการตัดชุดพลศึกษาชุดพื้นเมืองและเสื้อกีฬาสี...ฝ่ายบริหาร [23 มี.ค. 2559]
  เอกสารจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ เลขที่ ๑/๒๕๕๙ รายการหนังสือเรียนฟรี ๑๕ ปี ...ฝ่ายบริหาร [17 มี.ค. 2559]
  การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙...ฝ่ายบริหาร [18 ก.พ. 2559]
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ...กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ [13 พ.ย. 2558]
  ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งครูผู้สอน...ฝ่ายบริหาร [12 พ.ย. 2558]
  รับสมัครครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)...ฝ่ายบริหาร [06 พ.ย. 2558]
  การขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปี 2558...ฝ่ายบริหาร [22 ต.ค. 2558]
  ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์ได้กู้ยืมเงินจากกองทุน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2558...ฝ่ายบริหาร [17 ก.ค. 2562]
  รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวง...ฝ่ายบริหาร [19 ส.ค. 2558]
  เอกสาร สอบราคาซื้อ ...ฝ่ายบริหาร [19 ส.ค. 2558]
  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง...ฝ่ายบริหาร [19 ส.ค. 2558]
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง...ฝ่ายบริหาร [19 ส.ค. 2558]
  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2558...ฝ่ายบริหาร [19 ส.ค. 2558]
  ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง...ฝ่ายบริหาร [19 ส.ค. 2558]
  ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง...ฝ่ายบริหาร [10 ส.ค. 2558]
  รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง...ฝ่ายบริหาร [10 ส.ค. 2558]

ไปหน้า 3/7  (30 รายการ/หน้า)
[<<]   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [>>]