สืบค้น :     
  เลขประจำตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559...ฝ่ายบริหาร [04 พ.ค. 2559]
  ผลสอบราคาจ้างตัดชุดพละ ชุดพื้นเมืองและเสื้อกีฬาสี...ฝ่ายบริหาร [05 เม.ย. 2559]
  ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แยกตามห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2559...ฝ่ายบริหาร [01 เม.ย. 2559]
  ผลการสอบวัดความรู้ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 คะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก ปีการศึกษา 2559...ฝ่ายบริหาร [01 เม.ย. 2559]
  ขอสนับสนุนงบประมาณ เป็นเจ้าภาพซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อปรับปรุงหอประชุุม...ฝ่ายบริหาร [30 มี.ค. 2559]
  ประกาศ สอบราคาตัดชุดพลศึกษา ชุดพื้นเมืองและเสื้อกีฬาสี...ฝ่ายบริหาร [23 มี.ค. 2559]
  เอกสารจัดซื้อรายการตัดชุดพลศึกษาชุดพื้นเมืองและเสื้อกีฬาสี...ฝ่ายบริหาร [23 มี.ค. 2559]
  เอกสารจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ เลขที่ ๑/๒๕๕๙ รายการหนังสือเรียนฟรี ๑๕ ปี ...ฝ่ายบริหาร [17 มี.ค. 2559]
  การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙...ฝ่ายบริหาร [18 ก.พ. 2559]
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ...กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ [13 พ.ย. 2558]
  ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งครูผู้สอน...ฝ่ายบริหาร [12 พ.ย. 2558]
  รับสมัครครูอัตราจ้าง ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)...ฝ่ายบริหาร [06 พ.ย. 2558]
  การขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปี 2558...ฝ่ายบริหาร [22 ต.ค. 2558]
  ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์ได้กู้ยืมเงินจากกองทุน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2558...ฝ่ายบริหาร [17 ก.ค. 2562]
  รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวง...ฝ่ายบริหาร [19 ส.ค. 2558]
  เอกสาร สอบราคาซื้อ ...ฝ่ายบริหาร [19 ส.ค. 2558]
  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง...ฝ่ายบริหาร [19 ส.ค. 2558]
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง...ฝ่ายบริหาร [19 ส.ค. 2558]
  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2558...ฝ่ายบริหาร [19 ส.ค. 2558]
  ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง...ฝ่ายบริหาร [19 ส.ค. 2558]
  ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง...ฝ่ายบริหาร [10 ส.ค. 2558]
  รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง...ฝ่ายบริหาร [10 ส.ค. 2558]
  ตารางแสดงวงเงิน...ฝ่ายบริหาร [10 ส.ค. 2558]
  Spec คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง...ฝ่ายบริหาร [10 ส.ค. 2558]
  เอกสารสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง -1...ฝ่ายบริหาร [10 ส.ค. 2558]
  เอกสารสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง...ฝ่ายบริหาร [10 ส.ค. 2558]
  ยกเลิกประกาศสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง...ฝ่ายบริหาร [10 ส.ค. 2558]
  รายละเอียดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง...ฝ่ายบริหาร [28 ก.ค. 2558]
  เอกสารสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง...ฝ่ายบริหาร [28 ก.ค. 2558]
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 2-1...ฝ่ายบริหาร [28 ก.ค. 2558]

ไปหน้า 3/7  (30 รายการ/หน้า)
[<<]   [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [>>]