สืบค้น :     
  ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนเถินวิทยา...ฝ่ายบริหาร [24 ธ.ค. 2562]
  ประกาศโรงเรียนเถินวิทยาเรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ...ฝ่ายบริหาร [17 ธ.ค. 2562]
  ประกาศโรงเรียนเถินวิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้น1d...ฝ่ายบริหาร [13 มิ.ย. 2562]
  ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ...ฝ่ายบริหาร [01 เม.ย. 2562]
  ประกาศโรงเรียนเถินวิทยา เรื่องรับสมัคนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2562...ฝ่ายบริหาร [06 มี.ค. 2562]
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ...ฝ่ายบริหาร [06 มี.ค. 2562]
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562...ฝ่ายบริหาร [06 มี.ค. 2562]
  เอกสารประกอบการจัดทำแผนบูรณาการ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ...ฝ่ายบริหาร [25 มิ.ย. 2561]
  การประมูลผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนเถินวิทยา ประจำปี ๒๕๖๑...ฝ่ายบริหาร [04 พ.ค. 2561]
  รายชื่อนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561 พร้อมเลขประจำตัวนักเรียน...ฝ่ายบริหาร [30 เม.ย. 2561]
  รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561 พร้อมเลขประจำตัวนักเรียน...ฝ่ายบริหาร [30 เม.ย. 2561]
  ประกาศโรงเรียนเถินวิทยา พิจารณาตัวแทนประกันอุบัติเหตุนักเรียน...ฝ่ายบริหาร [24 เม.ย. 2561]
  ประกาศรายชื่อห้องเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561...ฝ่ายบริหาร [02 เม.ย. 2561]
  ผลการสอบวัดพื้นความรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้คะแนนสูงสุด 10 อันดับแรก...ฝ่ายบริหาร [02 เม.ย. 2561]
  ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบวัดความรู้พื้นฐานระดับ ม.4...ฝ่ายบริหาร [29 มี.ค. 2561]
  ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าสอบวัดความรู้พื้นฐานระดับ ม.1...ฝ่ายบริหาร [29 มี.ค. 2561]
  แบบสรุปคาบสอนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561...ฝ่ายบริหาร [27 ก.พ. 2561]
  การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้น ม.๑ ม. ๔ และชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ...ฝ่ายบริหาร [13 ก.พ. 2561]
  ใบสมัครเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4...ฝ่ายบริหาร [30 ม.ค. 2561]
  การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 และ ปวช.1 ประเภทโควต้า ประจำปีการศึกษา 2561...ฝ่ายบริหาร [18 ม.ค. 2561]
  ดาวน์โหลด แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม “เถินปริทรรศน์” เปิดโลกวิชาการ...ฝ่ายบริหาร [27 ส.ค. 2560]
  ดาวน์โหลด เกณฑ์การแข่งขันไข่นิวตัน "เถินปริทรรศน์" เปิดโลกวิชาการ ๒๕๖๐...ฝ่ายบริหาร [27 ส.ค. 2560]
  ดาวน์โหลด เกณฑ์การแข่งขันจรวดขวดน้ำ "เถินปริทรรศน์" เปิดโลกวิชาการ ๒๕๖๐...ฝ่ายบริหาร [27 ส.ค. 2560]
  ดาวน์โหลด เกณฑ์การแข่งขันคัดลายมือ "เถินปริทรรศน์" เปิดโลกวิชาการ ๒๕๖๐...ฝ่ายบริหาร [27 ส.ค. 2560]
  ดาวน์โหลด เกณฑ์การแข่งขันคิดเลขเร็วและการต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ-ครอสเวิร์ด "เถินปริทรรศน์"เปิดโลกวิชาการ...ฝ่ายบริหาร [27 ส.ค. 2560]
  ดาวน์โหลด เกณฑ์การแข่งการจักสานไม้ไผ่ "เถินปริทรรศน์" เปิดโลกวิชาการ ๒๕๖๐...ฝ่ายบริหาร [27 ส.ค. 2560]
  กำหนดการ "เถินปริทรรศ" เปิดโลกวิชาการ สืบสานองค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล ๒๕๖๐...ฝ่ายบริหาร [27 ส.ค. 2560]
  รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ ปวช.1 ปีการศึกษา 2560...ฝ่ายบริหาร [21 เม.ย. 2560]
  รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560...ฝ่ายบริหาร [21 เม.ย. 2560]
  ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐...ฝ่ายบริหาร [03 เม.ย. 2560]

ไปหน้า 1/7  (30 รายการ/หน้า)
[1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [>>]