บุคลากรครูจ้างชาวต่างชาติ


   
Mr. Calvin Richard Murphy


   
Mr. Theo Vermaak


   
Miss Megan Ann Surgeson


   
Miss Zhang Lei Liu Nan


   
Mr. Brandon Snyman