บุคลากรครูจ้างชาวต่างชาติ


   
Mr. Kirt Bryan B Tacastacas


   
Mr.David James Williams