บุคลากรครูจ้างชาวต่างชาติ


   
Mr. De Nysschen James John


   
Ms. Nell Sharone


   
Mr. Eliseu Manuel Goneicao


   
Mr. Cronje Jan Daniel