บุคลากรครูจ้างชาวต่างชาติ


   
Mr. Oliver Macrae


   
Mr. Gideon Crowe


   
Mrs. Petra Macrae


   
Ms. Samantha Solomons