บุคลากรลูกจ้างประจำ


   
นายสวัสดิ์ เครือศิริ


   
นายหยด เชื้อจิ๋ว


   
นายสมบูรณ์ เครือพรมมินทร์