ข่าวประชาสัมพันธ์

...
Live สด การประชุมทำความเข้าใจในการฉีดวัคซีนเด็กอายุ 12 - 18 ปี

รับชมย้อนหลังการประชุมทำความเข้าใจให้กับผู้ปกครองในการฉีดวัคซีนเด็กอายุ 12 - 18 ปี วันที่ 20 กันยายน 2564...

...
พิธีเปิดกิจกรรมของหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ฯ

นายวิโรจ หลักมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยาร่วมพิธีเปิดกิจกรรมของหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ฯ จังหวัดลำปาง...

...
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวด "สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย 4.0"

ทีม “Equality for all” โรงเรียนเถินวิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวด "สื่อสร้างสรรค์ปั้นอนาคตคนไทย 4.0"

...
การฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนเถินวิทยา ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564นายวิโรจ หลักมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยาให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน...

...
การประชุมสรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการ

ฝ่ายบริหารงานงบประมาณและแผนงานจัดประชุมสรุปโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2464 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565

...
รางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ

โรงเรียนวิทยาได้ผ่านเกณฑ์การประเมินผลและได้รางวัลโครงการ "โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ" ประจำปีการศึกษา 2564

...
TWS Popular Vote 2021

📣📣 📣 #twsfm9575 ขอเชิญชวนร่วม 💕กิจกรรม TWS Radio Popular Vote 2021 💕 ร่วมโหวดให้คนที่ชื่นชอบ ที่เป็นนักเรียนในโรงเรียนเถินวิทยาให้ได้รับรางวัล TWS Popular Vote 2021

...
ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)​

วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 ผอ.วิโรจ หลักมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา#ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ​ระหว่างโรงเรียนเถินวิทยา กับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ในการพัฒนานักเรียนโรงเรียนเถินวิทยา ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีร่วมกัน

...
การประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา​

นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เป็นประธานการประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ครั้งที่ 4/2564

...
"ดีเจน้อย" นักจัดรายการ ​

🎧 #twsfm9575 สถานีวิทยุฯ ขอเชิญชวนนักเรียนที่สนใจ ! มีใจรัก ! อยากทำตามความฝัน มาเข้าร่วมเป็น "ดีเจน้อย" นักจัดรายการ 🔴 Live สดทาง Facebook ในช่วงเวลา 11.00 - 12.00 น

...
นักอ่านยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2563 ​

🎧 🎗ห้องสมุดโรงเรียนเถินวิทยา ได้มอบเกียรติบัตรให้กับ #นักอ่านยอดเยี่ยม 🏆 ประจำปีการศึกษา 2563 และมอบเกียรติบัตรให้กับ #นักเรียนยุวบรรณรักษ์ ที่ได้เสียสละส่วนตนเพื่อส่วนรวม ในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดปีการศึกษา 2563 🎗

...
ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่1 ​

วันที่ 1-9 กรกฎาคม 2564 (สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 , ร , มส , มผ) **ขอให้นักเรียนดำเนินการติดต่อขอแก้ตัวกับครูประจำวิชาด้วยค่ะ**

...
ซื้อชุดนักเรียน ปีการศึกษา 2564

แจ้งให้นักเรียนที่ซื้อ #ชุดนักเรียน ปีการศึกษา 2564 จากทางร้านให้ #นำใบเสร็จค่าชุดนักเรียนมาแลกรับเงิน ได้ที่ห้องการเงิน 📍 ตั้งแต่วันนี้ถึง 14 ก.ค.2564 นี้ค่ะ 📍

...
กิจกรรมดาราศาสตร์ โรงเรียนเถินวิทยา​

กติกาการร่วมกิจกรรม Popular Vote ASTRONOMY DAY IN SCHOOLS 2021 : ERATOSTHENES EXPERIMENT & PHOTO CONTEST

...
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ​

🎧 วันเสาร์ที่ 19 มิ.ย. 2564 🔸 ผอ.วิโรจ หลักมั่น 🔸 ผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา 🔹 รองฯอัญชลี วงศ์ใหม่ 🔹 🔹 รองฯเสน่ห์ เอื้อแท้ 🔹 รองผู้อำนวยการโรงเรียนเถินวิทยา พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนเถินวิทยา 🧬 🔬 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 🧪 🌐